Seniorzy dla Bielska-Białej

Szeroko rozumiana aktywność życiowa jest miarą jakości życia ludzi starszych. W naszym kraju jest ona jednak wciąż niska. Dlatego konsekwentna polityka senioralna, aktywizacja oraz szeroko rozumiana pomoc dla ludzi starszych musi być jednym z priorytetów naszych działań – mówi Przemysław Drabek (Wiceprzewodniczący Rady Miasta w Bielsku-Białej). 

Rada seniorów

To pierwszy istotny filar nowego myślenia o polityce senioralnej. Ale perspektywa pracy jest zdecydowanie szersza. Dlatego ważnym zadaniem jest perspektywa powołania stosowanej rady do spraw seniorów oraz ich aktywizacji, która byłaby organem doradczym dla Prezydenta miasta.

Myślę, że w obecnym stanie brakuje na poziomie naszego miasta takiej grupy, która podpowie, pokaże oraz da pomysł władzy samorządowej. To nie może być urzędnik, ani pracownik tylko człowiek lub grupa ludzi wywodząca się z bezpośredniego środowiska seniorów. Tylko wtedy samorząd będzie miał świadomość potrzeb i ewentualnych kierunków współpracy z takimi grupami – dodaj Przemysław Drabek, który widzi szansę efektywnej współpracy samorządów i seniorów właśnie za pośrednictwem stosownej rady.

Centrum seniora

Innym ważnym zadaniem, filarem powinno być powołanie jednostki budżetowej gminy, która pełniłaby rolę centrum lub świetlicy dla seniora. Zadaniem tego podmiotu byłaby przede wszystkim koordynacja działań na rzecz seniorów, współpraca z partnerami społecznymi oraz różnymi instytucjami wspierającymi. Myślę, ze to może być takie typowe centrum edukacyjne, rozrywkowe, kulturotwórcze i poznawcze dla ludzi z naszego miasta i okolic. Dziś tego mi trochę brakuje – zaznacza Radny Drabek.

Społeczeństwo obywatelskie seniorów

Aby każda inicjatywa miała sens musi być prowadzony dialog. Dlatego potrzebna jest szeroko rozumiana promocja, czy akcja informacyjna, która podpowie, pokaże i doradzi. Takim miejscem może być strona internetowa www.seniorzydlabielska.pl oraz kampania w mediach społecznościowych, która pokaże kierunki naszych działań.  Musimy docierać do ludzi. Nie może być tak, że seniorzy nie wiedzą lub nie mają świadomości o dobrych rzeczach, które są przygotowywane i robione z myślą o nich. Dlatego otwieramy się na takie kanały komunikacji jak Seniorzy dla Bielska. To ważny i być może przełomowy krok. Głęboko w to wierzę – podsumowuje Przemysław Drabek.

Więcej informacji o samym projekcie dostępnych jest TUTAJ. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.