Polityka senioralna w mieście Bielsku – Białej – audycja w Radiu Katowice

22 marca gościem audycji „Temat do dyskusji” w Radiu Katowice byli  Przemysław Drabek wiceprzewodniczący Rady Miasta w Bielsku Białej, szef klubu PIS oraz Henryk Wójtowicz – członek Śląskiej Rady ds Seniorów. Tematem rozmowy była tocząca się od dłuższego czasu debata na temat polityki senioralnej w mieście Bielsko – Biała. 

Dla Przemysława Drabka, wiceprzewodniczącego RM w Bielsku-Białej, który mimo młodego wieku problemem seniorów zajmuje się już od dawna (m.in. poprzez współpracę  i działania z organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką osób starszych oraz program „Koperta Życia” ) jest to temat niezwykle ważny i wymaga solidnej debaty publicznej. Skonstruowania odpowiedniego programu, który da szansę osobom starszym aktywnego włączenia się i uczestnictwa w życiu społecznym. – Wszyscy mieszkańcy Bielska-Białej muszą zdawać sobie sprawę, że w przyszłości także będą seniorami, a obecnie ta grupa społeczna w mieście jest bardzo duża, musimy o nią dbać – podkreśla Drabek, który zwrócił także uwagę jak istotne znaczenie mogą odgrywać  w społeczeństwie – seniorzy to wielki potencjał, który mamy i musimy wykorzystać– dodaje wiceprzewodniczący Rady Miasta

Wiceprzewodniczący w rozmowie radiowej przedstawił istotne argumenty, stojące za wypracowaniem realnego szkieletu polityki senioralnej, a w konsekwencji dobrze realizowanego programu senioralnego dla Bielska-Białej. Program taki oparty być powinien na kompleksowych działaniach z zakresu tzw. dobrych praktyk i połączeniu ich w system, który byłby pomocny dla seniorów. Narzędzia, które miałyby uaktywnić drzemiący w osobach starszych potencjał winny być różnorodne bo jak podkreśla Drabek – osoby starsze to grupa zróżnicowana pod względem sprawności fizycznej, intelektualnej, a także samej aktywności życiowej. Dlatego tak istotne jest zbudowanie takiej polityki senioralnej, która pokaże, że senior nie jest tylko kosztem, ale jest  WARTOŚCIĄ dla społeczeństwa                     i trzeba robić wszystko, by tę jakość życia seniorów poprawiać, pracować nad tym, by czas ich dobrego życia, funkcjonowania trwał jak najdłużej i by stworzyć im odpowiednie warunki do ekspresji swoich możliwości i umiejętności.

Dostrzegając potencjał osób starszych, którzy mają wiele do zaoferowania zarówno w zakresie swojej wiedzy, doświadczenia, ale także faktu, iż często sami chcą angażować się w różnorodne działania wiceprzewodniczący Drabek zainicjował dyskusję na temat seniorów podczas Młodzieżowej Sesji Rady Miasta w Bielsku Białej w trakcie której osoby starsze przedstawiły swoje problemy w tym te związane z funkcjonowaniem w społeczeństwie, co spotkało się z pozytywną odpowiedzią obecnej na spotkaniu młodzieży. Podczas sesji wywiązała się żywa, międzypokoleniowa dyskusja, która pokazała, że istnieje wiele płaszczyzn na których młodzi i seniorzy mogą ze sobą współpracować.

O znaczeniu takiej integracji międzypokoleniowej mówił także członek Śląskiej Rady ds Seniorów Henryk Wójtowicz (Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Bielsku-Białej), który pozytywnie ocenił działania działania Przemysława Drabka i wskazał go jako jedynego polityka w regionie Śląska, który bardzo mocno wspiera osoby starsze i aktywnie zabiega o stworzenie programu dla seniorów, umożliwiających im godne i aktywne życie. Wójtowicz zwrócił uwagę na problem tzw. podwójnego starzenia – wydłużeniu średniej życia przy jednoczesnym problemie sprostania warunkom życia osób starszych, który staje się wyzwaniem dużych miast., stąd odpowiedzią na ten problem jest program  Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu. Przed takim wyzwaniem stoi teraz także region Śląska, gdzie od dłuższego czasu obserwowalny jest  niż demograficzny.

Działalność na rzecz seniorów wpisana jest w zadania samorządów, które nie zawsze radzą sobie z tym tematem najlepiej. Dlatego niezwykle istotna jest edukacja, podnoszenie kompetencji i wiedzy społecznej w zakresie tematyki senioralnej, które sprawią, że problemy osób starszych będą kompleksowo rozwiązywane.

Co zatem można zrobić dla osób starszych w takim mieście jak Bielsko-Biała?

Przemysław Drabek odpowiada: – przede wszystkim możemy udostępniać zasoby miasta (instytucje, biblioteki, siłownie) osobom starszym, znieść bariery architektoniczne, komunikacyjne.Temat jest bardzo szeroki, ale niezwykle ważna jest świadomość potrzeb seniorów, a także poznanie potencjału intelektualnego i czasowego osób starszych, wdrażanie w życie dobrych praktyk np. w ramach pomocy sąsiedzkiej oraz nauczenie seniorów, że sami mogą korzystać z projektów realizowanych z budżetów obywatelskich. Seniorzy jak najbardziej chcą z tego korzystać, na pewno brakuje im spotkań i dobrej bezpiecznej aktywności ruchowej pod okiem wykwalifikowanych trenerów,  bezpieczeństwa także podczas poruszania się w przestrzeni miejskiej, brakuje też czytelnej informacji dotyczącej zdrowia. Kluczowe jest zebranie wszystkich dobrych praktyk, spisanie ich i wdrożenie w działanie.

Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej pokazała, że zarówno seniorzy, jak i młodzi ludzie mogą się nawzajem inspirować i co najważniejsze młodzież może zaoferować osobom starszym swój entuzjazm, radość życia i pomoc w codziennych czynnościach, a seniorzy młodym – mądrość, wiedzę, doświadczenie, świadomość narodową,

W tej chwili chodzi o dobre relacje i rozumienie się, seniorzy nie do końca adaptują się do świata wirtualnego, Internetu tak, jak młodzi, stąd potrzeba wymiany doświadczeń, edukacji, akceptacji i wzajemnego zrozumienia – podsumowuje Drabek.

Audycję można odsłuchać TUTAJ.

Zdjęcie główne: www.flickr.com/photos/curtiskennington, licencja CC BY 2.0 

Dodawanie komentarzy nie jest możliwe