Spotkanie organizacyjne Seniorzy dla Bielska

13 czerwca z inicjatywy Przemysława Drabka odbyło się organizacyjne spotkanie w ramach tworzenia koalicji Seniorzy dla Bielska. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci organizacji senioralnych z terenu Bielska-Białej.

W trakcie dyskusji rozmawiano o podstawowych problemach seniorów oraz pomysłach na przyszłość. Zebrani ustalili termin kolejnego spotkania, na którym zostaną spisane kluczowe zadania do realizacji oraz kalendarz działań, których efektem ma być wypracowanie spójnego, realnego i wykonalnego programu polityki senioralnej dla miasta Bielska-Białej.
Obecnym na spotkaniu dziękujemy za merytoryczną dyskusje i twórcze spotkanie a wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w pracach zespołu seniorzydlabielska.pl zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt TUTAJ.

Dodawanie komentarzy nie jest możliwe