Koperta życia

Koperta życia ma zapewnić osobom starszym i samotnym bezpieczne funkcjonowanie w miejscu zamieszkania. Ma spełniać przede wszystkim pomocniczą rolę informacyjną w razie wypadku lub nagłej choroby, gdy nie ma czasu albo możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Chcemy ją rozpowszechnić na poziomie miasta Bielska-Białej oraz Powiatu Bielskiego – mówi Drabek.

Koperta życia zawiera informacje na temat jej posiadacza tj:

 • Data wypełnienia
 • Imię i nazwisko
 • PESEL
 • Kontakt do najbliższych osób
 • Opis chorób, jakie zdiagnozowano u posiadacza
 • Opis uczuleń, jakie zdiagnozowano u posiadacza
 • Lista przyjmowanych leków
 • Lista pozostałych, istotnych informacji które mogą mieć znacznie w przypadku zabrania pacjenta do szpitala

Koperta życia w znaczący sposób ułatwia ratownikom medycznym dostęp do istotnych informacji, które ułatwiają im pracę i mogą pomóc uratować życie. Dodatkowo koperta życie:

 • zwiększa poczucie bezpieczeństwa posiadacza
 • może być na bieżąco aktualizowana
 • jest czytelna dla każdej osoby
 • odpowiednio oznaczona co ułatwia jej odnalezienie

DO POBRANIA NA KOMPUTER I WYDRUKOWANIA: